Od 29.5.2008 stránku navštívilo:


návštevníkov  
 
    OZNAMY
    história obce
    kostol sv. Vavrinca
    OZ Horné Opatovce
    hymna Hornoopatovčanov
    fotogaléria
    akcie
   diskusia
    kontakt
 
Združenie na záchranu hradu Šášov
 
História obce
 
História obce sa začína r. 1075. V písomnom zázname beňadického opátstva sa spomína aj v r. 1253 ako terra Apáthy de Grana. Prvý obyvatelia podhorskej osady boli zrejme poľovníkmi. Neskôr prevažne poľnohospodármi, ale venovali sa aj furmanke, obchodu či pltníctvu. V období socializmu sa značná časť preorientovala na robotnícky stav.

Osud obce je plný útrap – počnúc lúpežnými vpádmi šášovských kastelánov na panstvo opátstva – neskôr ostrihomskej kapituly cez turecké nebezpečie, drancovanie povstaleckými i cisárskymi vojskami v 17. a 18. stor., mnohé požiare v obci, v 20. stor. obete 1. a 2. svetovej
vojny, vysťahovalectvo, sezónne roboty ... Iba húževnatej pracovitosti a pevnej viery v Boha treba pripísať na vrub, že obec vytrvala.

I napriek podliehaniu niektorým negatívnym javom obec bola v širokom okolí zapísaná ako kultúrna, tvorivá komunita. Slovensku dala v oblasti duchovného života viacero kňazov i rehoľných sestier. Miestni duchovní sú známi aj v širšom kontexte slovenských dejín (Plošic, Húska,...). Divadelníci z obce získali prvenstvo v celoslovenskej súťaži. Úspešný bol i hasičský zbor a futbalisti. Rušný bol spoločenský život, folklór, zvyky. Známy bol prvý vodovod v okolí, mlyn i pivovar. Krátko trvajúce JRD malo veľmi dobré výsledky.
Tragédiou obce bola stavba hlinikárne v jej bezprostrednom okolí v r. 1953. Splodiny zastaranej výroby znemožnili život najprv včelám, dobytku, stromom a následne sa zhoršoval zdravotný stav obyvateľov, rapídne klesala odolnosť detí. Čierny popol prikrýval dedinu, ľudí i prírodu. (Napr. v r. 1981 továreň vyprodukovala 7188 ton popolčeka, 800 ton fluorovodíka, 9 ton arzénu, 17 ton ortuti). Vláda ČSSR v r. 1960 rozhodla uznesením č. 188 o likvidácii obcea 31. júla 1969 ju vyškrtla z mapy Slovenska.

Benkeje dom (dom bohatého) bývalá krčma


Bolestný exodus 1380 obyvateľov z 228 domov trval takmer 10 rokov. Ľudia sa sťahovali podľa skromných náhrad za domy a podľa zamestnania najmä do Žiaru a Hliníka nad Hronom, ale i do Bratislavy, Piešťan, Košíc, Prahy a inde. Tak v mene doktríny industrializácie, ktorá nerešpektovala žiadne ekologické historické ani morálne princípy, zmizla jedna z najstarších a najväčších obcí Žiarskej kotliny. V roku 2005 oslávila 900. výročie. Na jej mieste medzi skládkami odpadu ako neliečená rana Opatovčanov vytrvalo stojí monument opusteného kostola ...

Okolitá príroda dnes už opäť ožíva a Opatovčania sa vracajú – do kostola, do prírody, domov. V r. 1995 si postavili pamätník miniatúrou obce v mramorovej makete. V r. 1998 obnovili pamätný drevený kríž na ceste do Sklených Teplíc a 12. augusta 2000 aj obrázok P. Márie v Gráfovskej.


Copyright © Uhrovič Rastislav 2006
Táto stránka vznikla za podpory firmy PUM, s.r.o., www.pum.sk